Δήλωση συμμετοχής LEVEL UP Train the Trainer

Πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής στην εκπαιδευτική δραστηριότητα LEVEL UP Train the Trainer (TtT) activity

 

Το έργο Erasmus+ Setting the ground for a multi-level approach on developing soft skills in Higher Education - Level Up αναζητά συμμετέχοντες!

 

Περιγραφή

Ημερομηνίες: 29-31 Αυγούστου 2022
Μορφή: Διαδικτυακή συνάντηση
Περιορισμένες Θέσεις

Πληροφορίες

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην εκπαιδευτική δραστηριότητα Train the Trainer (TtT) του Έργου Erasmus+ με τίτλο “Setting the ground for a multi-level approach on developing soft skills in Higher Education”.  Κύριοι στόχοι του έργου είναι α) να προσφέρει νέα γνώση σχετικά με την ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων στους φοιτητές/ριες, β) να αναπτύξει καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία για εκπαίδευση εγκάρσιων δεξιοτήτων και γ) να ενσωματώσει όλο το παραγόμενο υλικό σε ένα εφαρμοστέο πλαίσιο για την εκπαίδευση εγκάρσιων δεξιοτήτων.

Το έργο διεξάγεται από κοινοπραξία οργανισμών από 4 χώρες της ΕΕ (Κύπρος, Ολλανδία, Ισπανία και Ελλάδα) υπό την επίβλεψη της καθ. Γεωργίας Παναγιώτου του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η φιλοσοφία του προγράμματος βασίζεται στη μείωση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων με την αγορά εργασίας και τις ανάγκες προσαρμογής στον 21ο αιώνα. Κοινή παραδοχή αποτελεί το ότι τον 21ο αιώνα, η τριτοβάθμια εκπαίδευση χρήζει να επικεντρωθεί στην προετοιμασία των φοιτητών/ριών για εργασία, την ενεργό πολιτότητα καθώς και την προαγωγή της ευημερίας τους ευρύτερα.

Αν και οι φοιτητές/ριες της  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποφοιτούν συνήθως με εξαιρετικές ακαδημαϊκές και τεχνικές δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αγορά εργασίας, συζητείται σε μεγάλο βαθμό εάν  έχουν αναπτύξει επαρκώς, εγκάρσιες δεξιότητες, οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές για την επιτυχία τους. Γενικές, «εγκάρσιες» δεξιότητες πέρα από την ακαδημαϊκή γνώση, όπως η ικανότητα συνεργασίας, η θετική κοινωνική συμπεριφορά, η αποτελεσματική επικοινωνία, η καινοτομία και δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων, καθώς και η προσαρμοστικότητα, αναδεικνύονται ως πολύτιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση των σύγχρονων απαιτήσεων.

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου δίνεται η ευκαιρία σε ένα περιορισμένο αριθμό μελών του πανεπιστημίου να συμμετάσχουν σε μια σύντομη εκπαιδευτική δραστηριότητα (διάρκειας 12 ωρών) μέσα από την οποία θα γνωρίσουν το έργο, τα κύρια του παραδοτέα, καθώς και να συζητήσουν το παραγόμενο υλικό, το οποίο αφορά την ανάπτυξη των εγκάρσιων δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Το  εργαστήριο στοχεύει να:

• παρέχει την ευκαιρία σε συμμετέχοντες από διάφορους οργανισμούς να συνεργαστούν για την περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαίδευσης εγκάρσιων δεξιοτήτων στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

• ενισχύσει την ορατότητα των εγκάρσιων δεξιοτήτων και της αξίας τους εντός της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης,

• διευκολύνει τους συμμετέχοντες στο να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να τις μεταφέρουν  στον οργανισμό τους,

• καθώς και να προωθήσει κοινές πρακτικές ανάμεσα στους οργανισμούς της κοινοπραξίας.

Προφίλ συμμετεχόντων

Περίπου 20-25 συμμετέχοντες από τους οργανισμούς της κοινοπραξίας προσκαλούνται να εκπαιδευτούν σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην εκπαίδευση εγκάρσιων δεξιοτήτων όπως διατυπώνονται από τα παραδοτέα του έργου και να συζητήσουν ιδέες για περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαίδευσης ήπιων δεξιοτήτων στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες μπορεί να είναι ακαδημαϊκό διδακτικό προσωπικό ή επαγγελματίες (διοικητικό προσωπικό) από πανεπιστημιακές υπηρεσίες, όπως το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Σταδιοδρομίας κ.λπ. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν στα Αγγλικά. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων, η επιτροπή επιλογής μπορεί να λάβει υπόψη πρόσθετα κριτήρια επιλογής, όπως σχετική εμπειρία με το αντικείμενο.

Κόστος

Η συμμετοχή στην εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι δωρεάν.

Προθεσμία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος

15 Ιουλίου 2022, 23:59 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Τρόπος υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα: https://forms.office.com/r/SEQHRvzscL

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε

Στον Δρ. Μάριο Θεοδώρου (Email: theodorou.marios@ucy.ac.cy)

 

*Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+ KA2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E+KA2/2020-2023) στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης υπ’ αριθ. 2020-1-CY01-KA203-065985 (LEVEL UP, http://level-up-project.eu /). Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις επίσημες απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής